Михалевски твърди, че в същото време делът на средства за капиталови инвестиции, които идват от Европа вече е над 60%, което значи, че у нас е намаляло усилието за генерирането на средства именно за тах.

"Истината е, че в последните години имаме по-малко средства от ЕС. Трябва внимателно да планираме оперативните програми, да ги насочим към полезни дейности и да се опитаме, подобрявайки икономическата среда, да увеличим скоростта на икономиката, постъпленията в бюджета и тяхното разходване", смята Михалевски.

Според него всяка година се планират над 5 милиарда лева за инвестиции в страната, а реалното изпълнение е малко над 3 милиарда лева. Това означава, че ежегодно България губи над 2 млд. лв., които могат да бъдат инвестирани в икономиката ни. Към момента 2600 строителни фирми са прекратили дейността си, а работните места в бранша драстично намаляват. Една от причините е водената политика за концентрация на много обществени поръчки в малък брой фирми, отчете зам.-председателят на КБ.