Още доста подобни увеличения на капитала в сектора предстоят, предвид факта, че много от най-слабите китайски банки, листвани на борсата в Хонконг все още не са обявили плановете си за увеличения, а е ясно, че серия от банки на градско ниво чака удобна възможност за набиране на средства.