Здравноосигурителната вноска за неосигурените на друго основание се изчислява в размер на 8% върху не по-малко от 325 лв. и не повече от 3000 лв. месечно | Бизнес.dir.bg