Предвижда се също и създаване на специален фонд, финансиран със средства от държавния бюджет, който да подпомогне процеса, обяви министър Аврамова | Бизнес.dir.bg