Газопреносната мрежа на Булгартрансгаз заедно с продължението на Турски поток | Бизнес.dir.bg