Станислав Тодоров има девет години мениджърски опит в сектор енергетика по време на работата си в AES Марица Изток 1 | Бизнес.dir.bg