Дали промяната на правилата в законодателството е събитие, което изключва отговорността на самата Национална лотария | Бизнес.dir.bg