80% от анкетираните са готови да търсят работа на непълен работен ден или вече работят на непълно работно време | Бизнес.dir.bg