"СПМ България" ООД ще търси и проучва за нефт и природен газ в площ "Блок 1-25 Враца- запад" | Бизнес.dir.bg