Чл.-кор. Евелина Славчева, председател на Общото събрание на БАН, изследовател, ИЕЕС-БАН, ръководител, ЦК „Хитмобил“ | Бизнес.dir.bg