Гаранциите по кредитите ще осигури Българската банка за развитие | Бизнес.dir.bg