През януари 2020 г. Кипър, Гърция и Израел подписаха междуправителствено споразумение за изграждането на Източносредиземноморския газопровод | Бизнес.dir.bg