Магазините приемат обратно подаръците като добра практика, съобщават от Европейския потребителски център България | Бизнес.dir.bg