Управлението на маркетинговата стратегия и комуникациите на 19 пазара в Централна и Източна Европа не е лесна работа, но Марта Зичинска е поела задачата в ролята на вицепрезидент, маркетинг и комуникации, ЦИЕ за Mastercard Europe | Бизнес.dir.bg