Българската народна банка проведе аукцион за продажба на част от емисия ДЦК | Бизнес.dir.bg