Приходите, помощите и даренията се очаква да бъдат в размер на 7,497,4 млрд. лв. | Бизнес.dir.bg