Али Везвай, председател на управителния съвет на германската фирма за електромобилност е.GO | Бизнес.dir.bg