Съдържанието на пепел в 1 тон обработена дървесина и дървесни продукти е 88 пъти по-ниско от намиращото се в същото количество въглища | Бизнес.dir.bg