Капиталовият пазар все още не се използва пълноценно за местната икономика, смятат инвестиционните посредници | Бизнес.dir.bg