Заводът за регазификация на втечнен природен газ на "Енегаз" край Барселона | Бизнес.dir.bg