Въвежда се право на четири месеца родителски отпуск, от които половината не подлежат на прехвърляне между родителите и са платени | Бизнес.dir.bg