Обемни или едрогабаритни отпадъци са битовите отпадъци, образувани от домакинствата, които, поради своите размери и тегло не могат да се поставят в контейнерите за битови отпадъци | Бизнес.dir.bg