Общите приходи на пенсионноосигурителните дружества през първото полугодие на 2018 г. възлизат на 92 736 хил. лв. и нарастват с 4.48% | Бизнес.dir.bg