Своеобразен рекорд в производството на вятърна електроенергия отбеляза ВяЕЦ "Свети Никола". Най-големият вятърен парк в България произведе през януари 2022 г. близо 55 500 MWh възобновяема електроенергия. Това е най-голямото количество електроенергия, произвеждано от вятърните турбини на парка за месец от пускането му в търговска експлоатация през 2010 г. и се равнява на средното месечно потребление на 185 000 български домакинства. Т.е. благодарение на работата на вятърен парк "Свети Никола" домакинствата в област като Варна са използвали през месец януари 2022 г. изцяло възобновяема енергия, с което са допринесли за ограничаване на климатичните промени.

През първия месец на 2022 г. ТЕЦ AES Гълъбово осигури над 8% от потребената в страната електроенергия. В студените зимни дни на януари най-модерната въглищна централа генерира 337 520 MWh, което е ръст с 11% спрямо януари 2021 г. Това количество се равнява на средното месечно потребление на повече от 1,1 милиона български домакинства.

снимка: AES Bulgaria

През януари 2022 г. ВяЕЦ "Свети Никола" и ТЕЦ AES Гълъбово са генерирали 10% от потребената електроенергия в страната. Т.е. всеки десети киловатчас електроенергия у нас през януари е бил осигурен от централите на AES България. Всичко това за пореден път показва изключително важната роля, която играят ВяЕЦ "Свети Никола" и ТЕЦ AES Гълъбово, за енергийната сигурност на страната и стабилността на енергийната система

________________________________________________________________

За AES България 

AES е най-големият инвеститор в енергийния сектор в България. Компанията е собственик и оператор на най-новата и модерна топлоелектрическа централа в Югоизточна Европа - ТЕЦ AES Гълъбово и е мажоритарен собственик и оператор на най-големия в страната ветроенергиен парк - "Свети Никола", край Каварна.

За да научите повече, посетете www.aesbulgaria.com. Последвайте AES България във Facebook: @AESBG и Youtube: AES Bulgaria.

 * съдържание на AES Bulgaria