По-слабо търсене, по-топло време и по-ниски цени. В очакване да бъде потвърдена тази прогноза стартират европейските електроенергийни борси в сегмента "пазар ден напред" в първия ден от месец февруари. Пазарът ще продължи да се влияе от ваксините срещу COVID и нарастващото недоволство от забавяне на процеса на ваксиниране.

Динамична. Така може да се определи последната януарска седмица за европейските електроенергийни борси. През първата й половина все още се наблюдаваха по-високи цени, а през втората - спад. Пазарите се върнаха към обичайния си ход. С изключение на Испания, където през последните няколко дни времето се превърна в един от факторите за ценова разлика от 700 %.

След като през почивните дни стойностите паднаха някъде доста под 50 евро за MWh, съвсем естествено в първия работен ден, който съвпада и с началото на втория месец от годината, те се връщат към обичайните си ценови нива. Европейските електроенергийни борси стартират при стойности, далеч под тези, които бяха отчетени само преди две седмици.

Цени на пазар на електроенергия Ден напред, 1 февруари 2021 г.

Снимка: energylive

Търсенето на електроенергия се връща в обичайните си граници и с очакване за лек спад в резултат на по-високите температури. През последните дни температурите се увеличават между 2.1 и 4.3 градуса по Целзий, а това естествено води и до спад на потреблението. Данните за последната януарска седмица ще станат ясни до часове, но тези от третата седмица на януари сочат за спад в търсенето на пазарите в Португалия - със 7,1 %, във Франция - с 5,3 %, в Испания - с 5,2 %. Рекорд в търсенето с ден за доставка 30 януари отчита Сръбската електроенергийна борса (SEEPEX).

В България няма отчетен рекорд, но пък търсенето в сегмента "пазар ден напред" остава на доста добро ниво, сочат данните за търговията.

Пазарите вече са наясно с измененията и пораженията, нанесени от COVID-19, и отчитат влиянието на по-високото производство от вятърни мощности поне според окончателните данни за третата седмица на януари. За първата седмица на февруари прогнозите са за спад на вятърното производство, което до известна степен ще бъде компенсирано от хидроенергийни и слънчеви мощности.

Няма как да се подмине изключително ниската цена в сегмента "пазар ден напред", постигната на електроенергийните борси в Испания и Португалия (OMIE) с ден за доставка 31 януари - 1.42 евро за MWh и увеличението от почти 10 пъти с ден за доставка 1 февруари - 11.9 евро за MWh или ръст от 738.1 %, сочи статистиката на energilive.cloud. Между другото, с ден за доставка 1 февруари имаше постигната почасова цена от 0,16 евро за MWh. За сравнение, само няколко дни по-рано - с ден за доставка 26 януари постигнатата цена в Испания достигаше 65.98 евро за MWh. Принос за тази висока волативност имат и последните търгове за ВЕИ в страната, при които бяха постигнати рекордно ниски цени за вятърни и слънчеви мощности.

Европейските електроенергийни борси запазват тенденцията си за средни цени от над 55 евро за MWh. Спрямо постигнатите стойности с ден за доставка 31 януари, ценовите нива през първия ден на февруари нарастват между 15.3 % ( БНЕБ или IBEX) и 38.3 % за (HENEX (Гърция).

Най-високата цена с ден за доставка 1 февруари е регистрирана на електроенергийната борса в Италия (GME) - 60.27 евро за MWh. Най-ниската е на електроенергийните борси в Испания и Португалия - 11.9 %. След това по по-ниска стойност се нарежда БНЕБ - 48.48 евро за MWh.

Стойностите на Българската независима енергийна борса остават като цяло доста по-стабилни през последните седмици. Освен това са и на по-ниски нива от тези, постигнати, както на западните европейски електроенергийни борси, така и на съседните. Стойността на румънската (OPCOM) с ден за доставка 1 февруари остава и то за пореден път над постигнатата на БНЕБ - 52.11 евро за MWh. По-висока е и цената отчетена на сръбската електроенергийна борса (SEEPEX) - 56.15 евро за MWh, а и на гръцката - 58.46 евро за MWh.

3e-news.net