Централите на AES България - ТЕЦ AES Гълъбово и ВяЕЦ "Свети Никола" -произведоха през първите 6 месеца на 2021 г. електроенергия, колкото месечното потребление на 5,6 млн. български домакинства. Общо произведената електроенергия от началото на 2021 г. до края на юни месец от генериращите мощности на AES България възлиза на 1 679 953 MWh, което представлява 9% от общата потребена електроенергия в страната.

снимки: ТЕЦ AES Гълъбово

Най-модерната въглищна централа в страната ТЕЦ AES Гълъбово произведе близо 1 507 951 MWh надеждна електроенергия от януари до юни 2021 г. Това е с около 18% повече спрямо същия период на 2020 г., когато произведената електроенергия е била 1 283 200 MWh. Генерираното от централата електричество представлява 8% от използваното от българските потребители.

снимки: ТЕЦ AES Гълъбово

През юни месец ТЕЦ AES Гълъбово отбеляза 10 години от пускането си в търговска експлоатация. Централата е от изключителна важност за българската енергийна система. ТЕЦ AES Гълъбово не само гарантира сигурността на енергийните доставки в страната, но и осигурява стабилността на цялата електропреносна система, чрез предоставяне на системни услуги за управление на мрежата от страна на ЦДУ на ЕСО.

снимки: ТЕЦ AES Гълъбово

Най-големият вятърен парк в страната ВяЕЦ "Свети Никола" произведе 172 002 MWh чиста електроенергия от природата през първите шест месеца на годината. Това е близо една четвърт от произведената в страната вятърна енергия за периода. 156-мегаватовият вятърен парк представлява 22% от инсталираните ветрови мощности в България и подпомага изпълнението на ангажиментите на страната ни пред ЕС за дял на ВЕИ в общия енергиен микс.

 

* съдържание на ТЕЦ AES Гълъбово