"През всички години ключови приоритети за нас са били произвеждане и предоставяне на сигурно и надеждно топлоподаване, доволни клиенти, както и инвестиции в екологични проекти за бъдещата трансформация на предприятието. Търсим баланса между устойчивия бизнес растеж, опазването на околната среда и обществената отговорност. Ние винаги работим в синхрон с изисквания на институциите за извършваната от нас дейност." Това коментира инж. Севдалин Желев, директор на "Топлофикация Русе".

През годините дружеството работ с много качествени вносни въглища, "но Европа пое "зелен курс", които задължава топлофикации, които работят на този вид гориво, да ги заменят постепенно с по-екологични алтернативи за добив на енергия, отбеляза инж. Желев.

"По тази причина и след обстоен анализ на възможностите на дружеството, решихме да преминем на природен газ. Проектът ни е почти завършен. Тази година се очаква да заработят трите газови когенератора. Чрез инвестицията в преминаване към работа на природен газ вече ще предлагаме още по-екологична енергия и по този начин ставаме част от прехода на българската енергетика за използване на по-нисковъглеродни горива", заяви инж. Желев.

Директорът на "Топлофикация Русе" изтъкна, че през тези две години са се изправили пред редица предизвикателства, докато проектът стигне до финалната права. "Най-трудната крачка беше решението да променим вида на горивото, на което работим. Дълго време разработваме стратегия за това как и с какво можем за заменим въглищата. Консултирахме се с различни експерти и черпехме от добрите примери в Европа, докато стигнем до решението да работим на газ. След това трябваше да изберем конкретните съоръжения, подходящи за нашето предприятие. Закупихме три изключително модерни когенерации, които всъщност са огромни машини с размер 11 метра дължина и височина от 4.60 метра. Теглото на всяка една от тях е 120 т", обясни инж. Желев.

"Чрез поетапната замяна на въглищата с природния газ, ще намалим въглеродните емисии. Газификацията ще се отрази положително както на Русе, така и върху екологичните и финансови резултати на "Топлофикация Русе". През последните години драстично се увеличи цената на емисиите, които трябва да плащаме за производството на енергия от въглища и за нас вече става икономически нерентабилно да плащаме тези суми", коментира инж. Желев.

Директорът на топлофикационното дружество подчерта, че в предприятието се осъществява непрекъснат мониторинг по отношение на изпусканите емисии. "Имаме очистваща инсталация и електрофилтри, които ограничават възможността от замърсяване на атмосферния въздух. Те не допускат да има превишения, които да повлияват на въздуха, който дишат русенци. Спазвайки стриктно българското законодателство и отговаряйки на обществените очаквания, направихме още една важна крачка, която да позволи пълен контрол и прозрачност при използването на горивата за производство на топло- и електроенергия. Говоря за видеонаблюдението. То се осъществява чрез специализиран софтуер, който е инсталиран на работните компютри на експертите в РИОСВ - Русе. Чрез него, в реално време се контролира и наблюдава видът на използваните горива. Също така е осигурена възможност да се проследяват и минали периоди", разказа инж. Желев. Той обясни, че това е изискване на Закона за чистотата на атмосферния въздух.

"Законовите промени предвиждат операторите на средни и големи горивни инсталации с топлинна мощност по-голяма от 20 мегавата да монтират система за видеонаблюдение и контрол. Това важи за операторите, които използват твърди горива и/или биомаса", допълни директорът на предприятието.

"През всички тези години политиката на "Топлофикация Русе" е била насочена към максималната удовлетвореност на клиентите. Поглеждайки назад, смятам, че нашето предприятие много се разви. Всички подобрения, които правим в производствената дейност и клиентските услуги, дават резултат", посочи инж. Желев. Той заяви, че "Топлофикация Русе" отговаря на всички стандарти за работа и все повече хора им се доверяват и избират централното отопление. "Екипът ни се състои от хора, които си обичат работата и са много добри професионалисти в това, което правят. Заедно ще надградим постигнатото до тук и ще превърнем "Топлофикация Русе" в едно още по-модерно предприятие", подчерта инж. Севдалин Желев.