Все по-често напоследък има съвпадение на тренда на търговията на Българската фондова борса (БФБ) и пазарите на акции от двете страни на Атлантическия океан - в Западна Европа и САЩ. Тази тенденция до голяма степен се потвърди и през отминалите пет работни дни (30 август - 3 септември), а основната причина за разочарованието на инвеститорите са не само по-слабите от очакваното статистически данни, но заради подновения страх от новата вълна на заразени с щама Delta на коронавилуса Covid-19 и намеренията на повечето правителства да въведат отново ограничения, което ще се отрази на икономечското възстановяване.

Анкета на "Ройтерс" от средата на миналата седмица по повод започналата низходяща корекция на пазарите на акции, показа, че повечето от 250-те анкетирани анализатори смятат, че нарастващото глобално рали по пазарите на акции е приключило, най-вече заради втората коронавирсна вълна. Притеснителното е, че повечето от половината от тях са убедени, че до края на годината с много голяма вероятност ще има съществена низходяща корекция. Според "Ройтерс", тази корекция вече е започнала. Над 75 прозцента от анкетираните дори допускат, че цените на акциите ще спаднат средно със 7%, като прогнозите на анализаторите варирят от 5 до 10 на сто загуба. Въпреки това, "рискът от рецесия или значително забавяне е малък, като се има предвид размерът на стимулите, които все още работят в икономиките", казват повечето от анаизатари.

Безработицата

която е сред важните показатели, от които най-много зависи паричаната политика на централните банки, намалява. Поне последните предварителни данни за пазара на труда в САЩ за август го доказват, както и окончателните за ЕС и Еврозаната за юли. Според Министерството на труда на САЩ, безработицата през миналия месец е спаднала до 5.2% спрямо 5.4% през юли, но новоразкритите работни места са само 235 000 при очаквани около 750 000. Това затвърждава нарастващите притеснения, че недостигът на работна ръка се повишава с увеличаване на заразените с Covid-19.

В същото време безработицата в ЕС (засега няма предварителни данни за август) за юли също се понижава плавно както в ЕС, така и в България. Според обявените от "Евростат" данни безработицата в ЕС и еврозоната е спаднала съответно до 6.9% спрямо 7.6 на сто в ЕС на годишна база и със 7.6% от 8.4 на сто в еврозаната, докато в България "Евростат" отчита нарастване до 5.9% за юли 2021 г. спрямо 5.2% за същия месец на 2020 г.

Инфлацията

другият важен показател, обаче, е много по-обезпокоителен. В САЩ тя нараства с 5.4% на годишна база през юли, а в ЕС и еврозоната - съответно с 2.5% и 2.2 на сто, а в България НСИ отчете 3% годишна инфлация през юли. И въпреки че двете цантрални банки - на САЩ (Федералния резерв - Фед) и на еврозоната (Европейската централна банка - ЕЦБ), уверяват, че това е временно явление, най-вероятно няма да се сбъднат прогнозите, че и двата регулаторни органа ще съкратят прогамите си за подпомаагане на икономиките чрез изкупуване на облигации.

За инвеститорите на БФБ е важно дали ще бъде актуализиран държавният бюджет, който предвижда социално и икономическо подпомогане, част от които може да се насочат към родната фондова борса.

Седмичната равносметка на пазарите в Западна Европа показва, че повечето национални измерители на най-ликвидните компании завършавт със загуба не само последния ден от първата седмица на септември, но и за цялата работна седмица. С най-голям спад приключи испанският бенчмарк IBEX 35 (-0.71%), следван от германския DAX (-0.46%), общовевропейския STOXX 600 (-0.05%) и италианския FTSE MIB (-0.02%). С повишение завършиха само френския САС 40 (+0.16%) и британския FTSE 100 (+0.19%).

В същото време на "Уолстрийт" само бенчмаркът Dow Jones e на загуба с 0.25%, докато другите два индекса са на печалба: технологичния Nasdaq (+1.54%) и широкия S&P 500 (+0.58%).

Равносметката за БФБ

Данните за търговията на БФБ показват пълен обрат - загубите отново преобладават през отминалите пет работни дни (30 август - 3 септември), како и четирите индекса затвориха в червената зона, като с най-голямо седмично понижение е имотният индекс BG REIT (-2.04%), следван от българския измерител на "сините чипове" SOFIX (-1.60%), широкия BGBX 40 (-0.30%) и равно претегления BGTR 30 (-0.13%).

В предишната седмица (23 -27 август) три от четирите индекса затвориха в зелената зона и само измерителят на "сините чипове" SOFIX беше на загуба (-0.46%). Начело по ръст беше широкият BGBX 40 (+0.17%), следван от равно претегления BGTR 30 (+0.15%) и имотния BG REIT (+0.09%).

Равносметката за отминалия месец август показва, че три от борсовите индекси бележат ръстови и само SOFIX се понижава с 0.76%. При другите индекси най-голямо е увеличението при BGTR30 (+2.50%), следван от BGBX40 (+1.29%) и BGREIT (+1.24%).

Откакто на 13 март беше обявено извънредното положение, а след това и извънредната епидемиологична обстановка (удължена до 30 ноември преди дни), заради коронавирусната пандемия, до 3 септември 2021 година, SOFIX e със значителен ръст от 22.53%, а от началото на 2021 г. повишението е още по-голямо, с 25.29% и общ оборот на включените в измерителя 15 публични дружества от 77 701 167 лева.

Акцентите на миналата седмица

Отминалите пет ралотни дни на БФБ ще бъде запомнена със старта (1 септември) на емисията обилгации на Международната банка за икономическо сътрудничество (МБИС), с борсов ков IBEC, в размер на 68 милиона лева, които се търгуват на Основния пазар на БФБ, Сегмент за облигации, с номиналната стойност на една облигация от 10 000 лева, при падеж през юни 2024 г., с 1.15% годишна лихва, която ще се изплаща на шест месеца. България е сред 8-те страни-членки още от създаване на банката, а според пубикувния Тримесечен отчет на банката, делът на нашата стране е 7.56%, представляващ 30.244 млн. евро. Към 30 юли МБИС е отпуснала кредити на български организации и фирми в размер общо на 74.104 млн. евро, а само за предишните шест месеца (от 31.12.2020 до 30.06.2021) сумата е 14.151 млн. евро.

От бюлетините на БФБ става ясно, че през миналата седмица не са търгувани облигации на МБИС.

За отбелязване е, че сред най-оборотните емисии са облигациите на Еврохолд България АД (EUBB), при реализирави сделки на 1 и 3 септември с общо 455 дългови книжа за общо 1 290 828 лева (виж по-долу). Това се случи след решение на Съвет на директорите на БФБ по искане на Еврохолд търговията на облигационната емисия да стартира на 31.08.2021 година и да се търгува до 17.11.2027 г. при годишна лихва от 3.25%. Планирано е лихвените плащания да се осъществяват два пъти в годината - на всеки 26 май и на всеки 26 ноември, а право на лихвено плащане имат облигационерите, които са вписани като такива не по-късно от 5 /пет/ работни дни преди датата на съответното плащане. Размерът на емисията е 30 000 000 евро, разпределени в 30 000 облигации, при номинална стойност на една облигация 1 000 евро. Според одобрения от КФН Проспект за втората облигаионна емисия на Еврохолд, целта на нейното емитиране е да се погасят краткосрочни задължения на пубилчното дружество към небанкови институции - Евро Търговски Книжа (ESP) с общ номинал 20 200 хил. евро и доплащане на записан, но невнесен капитал на дъщерното дружество "Евроинс Иншурънс Груп" АД в размер на 9 588 хил. евро, както и осигуряване на оборотни средства за нуждите на емитента. От одобрения от КФН проспект става ясно, че след емитирането на облигациите от емисията EUBB и допускането им до търговия, приблизителният нетен размер от набраните средства за емитента е 29 966 536 евро (58 609 450 лева), а общите лихвени и главнични плащания възлизат на 36 825 000 евро (72 022 335 лева). Емисията е издадена на 26.11.2020 г. и е втора по ред, издадена от емитента, а е одобрена за търговия на БФБ на 26.08.2021 година.

Софарма АД (SFA) също е сред най-оборотните емсии, като за цялата седмица са изкупени акции за 1 224 304 лева (виж по-долу). Само на 3 септември са реалзирани сделки за обща стойност 1 009 029 лева, като са изкупени 275 546 акции на средна цена от 3.661 лв./акция. Това е предизвикато от решението на Общото събрание на акционерите и последвало решение на Съвете на директорите на дружеството на 3 септември да бъдат изкупени 250 хил. собствени акции на минимална цена, която да не е по-ниска от номиналната стойност на една акция от капитала на дружеството, а максималната цена е определена на 5.50 лева за акция.

След като и четирите индекса са на загуба,

БФБ отчете по-нисък оборот

спрямо предходната седмица (23-27 август), като са осъществени 1 472 сделки с 1 828 366 лота за 5 956 146 лева, спрямо 1 119 сделки с 1 355 569 лота за 6 164 260 лева или с 353 сделки и 472 797 лота повече, но с 208 114 лева по-малко.

Седмичен оборот над 200 000 лева през периода 30 август - 3 септември са реализирали 7 дружества, колкото и в предходната седмица. На върха са облигациите на Еврохолд България АД (EUBB) с 2 сделки за 1 290 828 лева; акциите на Софарма АД (SFA) със 117 сделки за 1 224 304 лева; Българска фондова борса АД (BSE) със 110 сделки за 310 069 лева; Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД (TBS) с 85 сделки за 250 866 лева; Алтерко АД (A4L) със 72 сделки за 244 150 лева; Загора Фининвест АД (ZAFA) с 1 сделка за 211 363 лева; акциите на Еврохолд България АД (EUBG) със 73 сделки за 200 174 лева.

При седмичен спад и на четирите инедкса, логично

губещите акции са повече от печелившите

при съотношение 66% за губещите към 29% за печелившите и 9 на сто без промяна. При другите показатели съотношението е различно: при търгуваните емисиите (45% печеливши към 28% губещ и 27 на сто без промяна), при сделките (47% за губещите към 45 губещи и 17 на сто без промяна) и при обемите обороти (21% губещиге към 45% печелившите и 31 на сто без промяна).

Динамика на българските индекси*

Седмичният преглед (30 август - 3 септември) показва, както вече посочихме, че и четирите индекса са на загуба:

- при SOFIX е отчетен спад с 1.60%, след като и в предходната седмица също беше на загуба, но по-малка, с 0.46%. През отминалите пет работни дни с акциите на 15-те най-ликвидни компании, включени в SOFIX, са реализирани сделки със 737 702 лота за 2 461 778 лева, спрямо 1 141 372 лева, седмица по-рано;

- при BGBX 40 понижението е с 0.30%, след ката в предходната седмица отечет нарастване с 0.17%. През отминалите пет работни дни с акциите на 40-те компании, включени в широкия измерител, са сключени сделки с 917 571 лота за 3 476 945 лева, спрямо 2 725 138 лева седмица по-рано;

- при BGTR 30 загубата е най-малка, с 0.13%, след като в предходната седмица бее отчетено нарастване с 0.15%. През отминалите пет работни дни с акциите на 30-те компании, включени в равно претегления измерител, са реализирани сделки с 878 948 лота за 3 263 559 лева, спрямо 2 658 778 лева седмица по-рано;

- имотният BG REIT е с най-голямо понижение, с 2.04%, след като в предходната седмица завърши с незначителен ръст от 0.09%. През отминалите пет работни дни с акциите на 7-те AДСИЦ, включени в измерителя, са осъществени сделки с 88 562 лота за 269 468 лева, спрямо 214 982 лева седмица по-рано.

Топ 3 на най-печелившите акции

- Българска фондова борса АД (BSE) е начело в групата на най-печелившите емисии с ръст от 8.59% и седмичен оборот от 310 069 лева, след като и в предходната седмица беше сред петте най-печеливши акции с повишение от 2.52%. През отминалата седмица последната цена беше 8.850 лв./брой и по висока пазарна капитализация до 58 258 311 лева от 53 650 309 лева седмица по-рано;

- Агрия Груп Холдинг АД (AGH) е с повишение от 4.10%, седмичен оборот от 139 294 лева, при посредна цена от 12.700 лв./брой и пазарна капитализаци от 86 360 000 лева;

- Трейс груп холд АД (T57) е с ръст от 4.00% и седмичен оборот от 25 559 лева, след като в предходната седмица емисята беше сред петте най-губищи със спад от 4.37%. През отминалата седмица последната цена беше 3.640 лв./брой и по-висока пазарна капитализация до 88 088 000 лева от 84 700 000 лева седмица по-рано;

Топ 3 на най-губещите акции

- ИмПулс I АД (IMP) е начело в групата на най-губещите емисии със спад от 5.84% и седмичен оборот от 22 989 лева, след като впредподната седмица бее начело в групата на най-печелившите акции с ръст от 6.61%. През отминалата седвица последната цена беше от 1.290 лв./брой и по-ниска пазарна капитализация до 7 642 301 лева от 8 116 242 лева седмица по-рано;

- Еврохолд България АД (EUBG) е с понижение от 5.17% и седмичен оборот от 200 174 лева, при последна цена от 2.200 лв./брой и пазарна капитализация от 573 100 000 лева;

- Адванс Терафонд АДСИЦ (ATER) е на загуба с 5.11% и седмичен оборот от 162 860 лева, при последна цена от 2.600 лв./брой и пазарна капитализация от 221 286 237 лева;

* Сборът от оборота на четирите индекса е по-голям от общия седмичен оборот на БФБ, защото едни и същи емисии са включени в два и повече индекса.

Източници: Бюлетините на БФБ и статистическата база на Infostock.bg.

Обзорът има аналитичен характер и не е препоръка за сделки с акции и други инструменти на БФБ и други борси по света.

3e-news.net