Сектор "Енергетика" обединен в остро писмо до институциите. Обещават протести, ако КСНС не бъде свикан и срокът за затваряне на въглищните централи не бъде удължен.

13 български енергийни, въгледобивни и транспортни предприятия изпратиха писмо, адресирано до Президента, Министър председателя, Министерски съвет, Председателя на Народното събрание и парламентарно представените партии, в което молят за свикване на Консултативния съвет по Национална сигурност към Президента с цел преразглеждане на вече одобрения план за спиране на използването на въглища до 2026 година. Българските централи на въглища и миннодобивните предприятия остро възразяват срещу решението за скорошното им затваряне, тъй като въглищата са национален ресурс, който ни гарантира енергийна независимост и сигурно и прогнозируемо производство на необходимата електрическа енергия. Дружествата предупрежават, че са в протестна готовност, ако поетият ангажимент от страна на България не бъде преразгледан.

Ето и пълния текст на писмото:

 

Ние, българските енергетици и миньори, Ние, които се трудим в българските централи и топлофикации, мини и заетите в спомагателните им дейности, сме изключително обезпокоени от поетите ангажименти в Плана за възстановяване и устойчивост за практическо и фактическото закриване на един структуроопределящ отрасъл за икономиката ни, каквато е енергетиката и прилежащата към нея въгледобивна индустрия, до 2026 година. Възразяваме остро срещу поетите свръхангажименти за рязко намаляване на въглеродните емисии с 40%.

Европа казва "справедлив преход"

Въглищните централи осигуряват половината електрическа енергия на страната през лятото и близо 60% по време на отоплителния сезон. Повечето централи на въглища са стартирали изпълнението на проекти за диверсификация на горивния микс и постепенно премахване на въглищата, но със сигурност това няма да се случи изцяло за 3 години.

Осъзнаваме, че въглищата няма да се използват още 100 години, но те все още имат своето място в българската енергетика! Скоростното затваряне на всички въглищни мощности е прибързан и не добре обмислен сценарий, който ще навреди на българската държава и ще я доведе до огромна криза.

Европа казва "плавен преход"

За да бъде безопасен и съблюдаващ интересите на всички преходът към нисковъглеродна икономика според Европа трябва да бъде плавен и съобразен със ситуацията във всяка държава, а не да се създава риск за енергийната сигурност на страната.

Всякакви еквилибристики с "цифри" и "капацитети на мощност" и "други алтернативи" крият горчивата истината, че с поетите ангажименти българската държава е подписала смъртната присъда на българската енергийна независимост. Не разбираме как се взима решение доброволно и в изключително кратки срокове да се откажем от въглищата, които са от малкото ни национални ресурси. И то във времена, в които въглищата за пореден път ни спасиха от енергийната криза, породена от високите цени и проблемните доставки на природния газ. Можете ли да си представите какъв би бил сценарият, ако всички въглищни централи в България работеха на природен газ, който изведнъж стана многократно по-скъп и по-недостъпен?

Скоростното закриване на централите и мините дори няма да е убийство, това ще е акт на самоубийство на родната енергетика, който ще доведе до изключително сериозна заплаха за националната сигурност.

Европа казва "Никой да не бъде изоставен"

Българското правителство, поело ангажимент за затваряне на въглищната енергетика без да се осигури алтернатива, изостави българските граждани. Подписаните ангажименти не означават нищо друго освен закриването на стотици хиляди работни места и бъдещо енергийно робство за страната ни. Какво да кажем на всички енергетици и миньори, които ще останат без препитание? И тях ли да изпратим в чужбина?

В тази изключително сложна и турболентна икономическа, финансова и геополитическа криза от износител на енергия, продал рекордни количества през тази година, България ще се превърне във вносител на електроенергия, тъй като ще възникне сериозен недостиг на енергийния пазар, което ще предизвика режим на тока. Това ще доведе до неколкократно повишение на цените и невъзможност на голяма част от българите да плащат сметките си за електрическа енергия. Реализирането на подобни не добре обмислени мерки ще обрече на нищета и мизерия всеки един българин, без изключение. Това ли искат българските политици?

Какво означава закриването на въглищните централи до 2026 година?

Край на основния отрасъл, върху който се крепи цялата българска икономика.

Край на сравнително евтината електроенергия за битовите потребители, тоест за всички български граждани и край на компенсанциите за българския бизнес. България ще загуби напълно своята енергийна независимост, както и милиарди евро в условията на най-голямата криза в света след края на Втората световна война.

Като български граждани, ние не желаем такъв край нито за нас и нашите семейства, нито за нашите централи, мини и топлофикации.

Ние не желаем такъв край за България.

Няма да допуснем да бъде унищожено това, което бе изградено от нашите бащи и деди буквално с много пот, кръв и сълзи. Няма да допуснем реализирането на безумните и самоубийствени решения за бъдещото на българската енергетика.

Настояваме за спешно свикване на Консултативния съвет за национала сигурност при Президента на Република България и ревизиране на всички вече поети ангажименти.