Фондът "Сигурност на електроенергийната система" разплати всички заявления за компенсации, които са постъпили към структурата до днес, съобщиха от Министерството на енергетиката. Става въпрос за компенсиране на небитовите клиенти за електроенергия за февруари в размер на 88 056 638 лева и на потребителите на природен газ на стойност 5 623 689 лв.

Според одобрената от правителството програма за подпомагане на битовите клиенти, които ползват природен газ, както и клиентите на топлофикационни дружества, които използват природен газ като основно гориво, компенсацията за тях се изчислява като 50 процента от разликата между цената на обществения доставчик, одобрена от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) за февруари 2022 г., и прогнозната цена на природния газ за второ тримесечие на 2022 г., съгласно ценовото решение на КЕВР от 1 юли 2021 г.

Компенсация получават и всички небитови потребители на електроенергия, допълват от енергийното ведомство. Тя се изчислява като 75 на сто от разликата между реалната средномесечна борсова цена на сегмента "ден напред" на Българската независима енергийна борса (БНЕБ) за февруари и базовата цена от 185,59 лева за мегаватчас (средна цена базов товар на пазар "ден напред" на БНЕБ за юли 2021 г.).

Продължаването на компенсациите и ритмичното им изплащане са част от мерките, с които правителството адресира последиците от безпрецедентния ръст на електроенергийните цени и цели намаляване на инфлационния натиск върху потребителите.

От фонда "Сигурност на електроенергийната система" съобщават, че компенсирането на потребителите ще продължи ежедневно и ритмично според подадените заявки.