Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент "пазар ден напред" затвори при цена за базова енергия (1 - 24 часа) от 669.61 лв. за MWh и количество от 80 207.70 MWh с ден за доставка 21 декември 2021 г., сочат данните от търговията. Това е повишение с 12.5 % % спрямо стойността при затварянето на предишната търговия.

Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 769.52 лв. за MWh, при количество от 40 274.50 MWh.

Извънпиковата енергия (39 933.20 MWh) е на цена от 569.69 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа).

Борсата стартира при средна цена от 402.33 лв. за MWh и количество от 3519.3 MWh.

Най-ниската стойност от 355.66 лв. за MWh е отчетена за 03 часа (355.66 MWh).

Най-високата цена на електроенергията търгувана в сегмента "пазар ден напред" е постигната за 19 часа - 994.43 лв. за MWh при количество от 3052.9 MWh.

Много висока е и стойността, отчетена за 08 часа - 804.77 лв. за MWh при количество от 3400.7 MWh.

В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 586.75 лв. за MWh при количество 3126.1 MWh.

Спрямо стойността от 595.43 лева за MWh или 304.44 евро за MWh за 20 декември 2021 г., цената на търгуваната електроенергия с ден за доставка 21 декември се повишава до 342.37 евро за MWh (повишение с 12.5 % %), според www.energylive.cloud, или 669.61 лв. за MWh по данни на БНЕБ.

Постигнатата цена на БНЕБ остава под тази в Полша - 344.56 евро за MWh, която досега често държеше рекорд по ниски цени. И много под рекордните 442.88 евро за MWh във Франция, както и 431.98 евро за MWh в Германия. На ниво от 420.46 евро за MWh е и постигнатата цена в Унгария.

При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 20 декември 2021 г. общият търгуван обем към часа на публикуване на информацията е 1 804.80 MWh при средно претеглена дневна цена от 483.19 лв. за MWh.

Към момента на публикуването на информацията, оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) на България за генерацията и товара, които не отразяват търговския обмен, както и енергийните обмени по линия на ENTSO-E сочат, че в системата участват (MW):

Име MW

АЕЦ 30,68% 2161.17

Кондензационни ТЕЦ 47,33% 3333.69

Топлофикационни ТЕЦ 5,98% 421.06

Заводски ТЕЦ 2,29% 161.36

ВЕЦ 7,28% 512.96

Малки ВЕЦ 1,54% 108.64

ВяЕЦ 1,59% 112.03

ФЕЦ 2,76% 194.71

Био ЕЦ 0,49% 34.3

Товар на РБ 5703.94

Интензитета на СО2 е 424 g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията.