"Овергаз" реши да предложи на своите битови потребители увеличението на природния газ от април да бъде 18 процента, а за стопанските - 19,5 процента на мегаватчас, съобщиха от дружеството.

От 1 април Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) утвърди увеличение на цената на природния газ, доставян от "Булгаргаз", с 25,3 на сто - 142,59 лева за мегаватчас (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС).

По предварителна информация от Министерство на енергетиката на битовите клиенти ще бъде предоставена компенсация за април в размер на 46,90 лв. за всеки мегаватчас потребен природен газ, информират от "Овергаз". Тя ще бъде отразена във фактурите, издадени от "Овергаз Мрежи" АД за април, като дължимата сума за плащане ще бъде намаленa със стойността на компенсацията.