Ускоряването на световния напредък в енергийната ефективност от 2,2% днес до повече от 4% годишно през 2030 г. ще доведе до жизненоважни намаления на емисиите на парникови газове. В същото време ще създадат работни места, ще се разшири достъпа до енергия, ще се намалят сметките за енергия и ще се намали зависимостта от вноса на изкопаеми горива. Това е записано в нов доклад на Международната агенция по енергетика.

Специалният документ бе публикуван в сряда и е озаглавен Енергийна ефективност: Десетилетието на действие. Той подчертава как инвестициите в енергийна ефективност през 2023 г. се очаква да достигнат рекордни нива, въпреки забавянето на растежа на годишна база. Прогнозите са за инвестиции от 600 млрд. долара, но високата цена на капитала вече тежи силно върху потенциални нови проекти.

В доклада се казва, че светът трябва да удвои напредъка си по отношение на енергоефективността от сега до 2030 г. като част от усилията за подобряване на енергийната сигурност и достъпността. Като същевременно се поддържа целта за ограничаване на глобалното затопляне до 1,5°C в рамките на Парижкото споразумение. Съгласно настоящите очаквани и обявени политики инвестициите, свързани с ефективността, се предвижда да нараснат с още 50%.

Въпреки това, за да се удвои годишният напредък в тази посока, инвестициите в сектора трябва да се увеличат от 600 милиарда щатски долара днес до над 1,8 трилиона долара до 2030 г., обясняват от МАЕ.

"Днес виждаме силна инерция зад енергийната ефективност. Държавите, които представляват над 70% от световното потребление на енергия, въведоха нови или подобрени политики за ефективност след началото на световната енергийна криза преди повече от година. Сега трябва да преминем към по-висока предавка и да удвоим напредъка в енергийната ефективност до края на това десетилетие", категоричен бе изпълнителният директор на МАЕ Фатих Бирол.

Според Жан-Паскал Трикоар, председател на Schneider Electric, оптимизирането на начина, по който светът консумира енергия, сега е приоритет. "Имаме всички съставки. Това, което нямаме, е време: просто не можем да оставим да мине повече време, преди да разгърнем максимално силата на електрификацията и цифровите технологии за енергийна ефективност", обяснява експертът пред изданието ЕnergyСonnects.

Политиката ще играе решаваща роля за това дали светът ще постигне енергийна ефективност в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план, се казва в доклада. Планът RePowerEU в Европа, Законът за намаляване на инфлацията в Съединените щати и инициативата на Япония за зелена трансформация (GX) са само няколко примера за политици, които полагат подновени усилия за изпълнение на програмата за енергийна ефективност.

Новият доклад на МАЕ показва как удвояването на усилията за енергийна ефективност може също да доведе до положителни косвени ефекти за обществото. Днес в сектора работят десетки милиони хора по целия свят. С повишена амбиция дейностите за енергийна ефективност могат да доведат до още 12 милиона работни места в световен мащаб до 2030 г. Това ще даде качествен достъп до електроенергия на повече от 800 млн. души.

Важно е, че по-ефективното и по-ниско търсене на енергия подпомага по-бързия напредък към всеобщ достъп до модерна и достъпна енергия в нововъзникващите и развиващите се икономики. Преходът към ефективна електрификация чрез постепенно премахване на традиционното изгаряне на биомаса като въглища и дърва за отопление и готвене също носи множество ползи по отношение на подобреното качество на въздуха и здравето.

От доклада става ясно още, че правителствата вече подкрепят все по-уверено енергийните потребители. Над 25 държави стартираха мащабни кампании за повишаване на осведомеността, за да помогнат за енергийните спестявания и над 900 милиарда щатски долара бяха похарчени за защита на потребителите от нарастващите сметки за енергия.

Продажбите на ключови енергоефективни технологии се покачват. Търговията с термопомпи се увеличава с над 10% в световен мащаб през 2022 г. и с близо 40% в Европа. Делът на електромобилите в глобалните продажби на автомобили през 2022 г. е 14% и се очаква да нарасне до 18% през 2023 г.

Инвестициите в енергийна ефективност се очаква да достигнат рекордни нива през 2023 г., до над 600 милиарда долара, въпреки че растежът се забавя поради повишената цена на капитала.

Отделно удвояването на подобряването на ефективността до над 4% годишно през това десетилетие, съгласно целите за декарбонизация на МАЕ, ще намали глобалното търсене на енергия със 190 EJ и CO2 емисиите от изгаряне на гориво с почти 11 Gt до 2030 г. . Това е почти една трета от сегашните глобални консумация на енергия и емисии.

Ако всички понастоящем обявени ангажименти за ефективност бъдат изпълнени бързо и изцяло, те, заедно със съществуващите политики, ще осигурят три четвърти от целта за удвояване до 2030 г., изчисляват от МАЕ.

Друг важен момент е утрояване на годишните инвестиции, свързани с ефективността, за енергийно ефективно бъдеще. Постигането на целта за удвояване на темпа на напредък ще изисква утрояване на годишните инвестиции, свързани с ефективността. Те трябва да се покачат от 600 млрд. долара днес до 1,8 трлн. долара до края на десетилетието.