Редица топлофикационни дружества преминават от въглища на газ. Производството в тези централи до голяма степен ще гарантира снабдяването с електроенергия  и тогава, когато се увеличи делът на възобновяемата енергия, смята енергийният експерт инж. Кремен Георгиев. Но 100% ВЕИ е невъзможен вариант за електроенергийната система, категоричен е той.

- Инж. Георгиев, какво мислите за предложението на Европейската комисия природният газ и атомната енергия да бъдат признати за европейско финансиране като част от зеления преход?

- Подкрепям. Приемането на предложението би имало огромен ефект в България, тъй като някои от най-големите въглищни ТЕЦ в страната работят по проекти за преминаване именно към природен газ. Ако това се реализира, процесът по премахване на въглищата ще бъде значително ускорен.

- Кои предприятия планират преминаване от въглища към природен газ?

Доколкото съм информиран ТЕЦ Бобов Дол работи по проект за свързване с националната газопреносна мрежа и последващо производство на енергия чрез инвестиции в американски газови турбини. В Топлофикация Перник колегите инвестираха в газови когенератори и в момента работят по пускането. Експертите на дружеството обмислят и инвестиция в американски газови турбини. Топлофикация Русе, която също е член на Асоциация на топлофикационните дружества в България, също е на финалната права в пускането на газови когенератори. В новинарските сайтове ми попадна информация, че и ТЕЦ Варна ще строят парогазова централа. Въобще в България въглищните централи изключително силно са се насочили към природния газ.

- Инж. Георгиев, не е ли възможно всички топлофикации да се насочат към строителство на ВЕИ мощности? Не може ли всички топлофикации да преустановят работа и на тяхна територия да има вятърни и слънчеви централи?

- Не смятам, че е възможно. Производството на електрическа енергия ще е екологично, но системата няма да е стабилна. Възможно и желателно е делът на възобновяемите източници в енергийния микс да се повиши, с това съм напълно съгласен. Но няма как да разчитаме само на тях. Причините са безброй! Основната причина, както неведнъж съм казвал е, че такива мощности не осигуряват сигурност на електроенергийните доставки, защото в много случаи при голям студ, липса на вятър, липса на слънцегреене и т.н. те просто не работят! В тези моменти от режим на тока спасение идва именно от лошите въглищни централи и АЕЦ "Козлодуй"!

- Казахте, че причините за безброй. Какви други причини ще посочите, за да подкрепите твърдението, че 100% ВЕИ е невъзможен вариант за електроенергийната система?

- Ще обясня нещо, което почти никъде не се споменава, а трябва! Когато се говори за по-мащабно строителство на ВЕИ мощности никой не мисли за базовата ресурсна осигуреност и това е голяма грешка! Всички инвестират във ВЕИ и мислят, че щом пазарът е печеливш, условности няма, но не е така. Преди няколко месеца Финландската геоложка служба публикува проучване, според което към 2019 година фосилните горива дават около 84% от първичната енергия на света. Индустрията, транспортът и отоплението почти в целия свят пряко използват основно фосилни горива, които трябва да бъдат изместени от по-нисковъглеродни алтернативи.

За производство на батерии са необходими литий, кобалт, никел, графит и други материали, които не са с безкрайни запаси. Според цитирания доклад при 100% ВЕИ доказаните геоложки световни запаси биха задовилили 23% от нуждите от литий, 21% от кобалт, 49% от графит и едва 9% от кобалт. Освен това батериите не са вечни и трябва да се подменят. Описаните метали имат стотици приложения и е невъзможно целият добив да се използва само за батерии, слънчеви и вятърни паркове.

- Как ще обобщите всичко казано до тук за ВЕИ-тата?

- Възобновяемата енергия не е тотално решение, а просто част от решението!