Плановете за постигане на пълна въглеродна неутралност на Европейския съюз и необходимостта от сериозни промени в енергийния сектор на България продължават да са в центъра на новините и в дневния ред на обществото. Темата е особено чувствителна на фона на високите енергийни цени в цяла Европа, а за обикновените граждани зеленият преход е все повече източник на притеснения и несигурност в бъдещето. В най-студените дни на отминалия месец януари страната получаваше близо 60% от електричеството си от своите въглищни ТЕЦ-ове, а тяхната работа е вече ограничена във времето с оглед европейските политики за климата.

Тези мощности, освен гарант за енергийната сигурност на страната, са и сериозен икономически фактор с регионално и национално значение, който осигурява препитанието на десетки хиляди семейства. Затова едва ли е изненада за някого, че хората от засегнатите региони не спират да се притесняват какво ще се случи с живота им в периода след въглищата.

За момента индикативната дата за затварянето на всички въглищни мощности в страната остава 2038 г., институциите все още работят по сценариите за бъдещето на енергийния сектор на България, а трудните решения тепърва предстоят. Ясно е, обаче, че за енергийния преход ще са необходими ежегодно над милиард лева капиталови инвестиции, което далеч надхвърля ограничения публичен ресурс и привличането на инвеститори ще бъде изключително важно. Добрата новина е, че в българския енергиен сектор вече има инвеститори, на които страната може да разчита и в прехода, и в периода след това, защото разполагат с необходимия опит и ноу-хау в различни енергийни проекти, а и са се доказали като съвестни работодатели, коректни данъкоплатци и добри бизнес мениджъри.

Такъв инвеститор е глобалната енергийна компания КонтурГлобал, мажоритарен собственик на една от двете модерни въглищни централи край Стара Загора - ТЕЦ "КонтурГлобал Марица Изток 3". През 2021 г. централата, в която работят близо 500 висококвалифицирани специалисти, произведе електроенергията за почти половината домакинства в България. През годините на модернизация и досега в ТЕЦ "КонтурГлобал Марица Изток 3" са вложени повече от 1,4 милиарда лева, осигуряващи надеждната й работа при спазване на най-високите европейски стандарти за безопасност и опазване на околната среда. Над 10 милиона лева пък са инвестирани в подобряване качеството на живот на местните общности в старозагорски регион и най-вече в гр. Гълъбово и околните села, където е разположена централата.

снимка: КонтурГлобал

Освен електроцентралата в България, "КонтурГлобал" управлява 138 енергийни проекта в 20 държави на 4 континента. Тези общо над 6300 мегавата инсталирана мощност използват много различни източници за производство на елекртоенергия - както лигнитни въглища, природен газ, дизелово гориво, така и от възобновяеми източници - фотоволтаични централи в Италия и Словакия, централи за концентрирана слънчева енергия в Испания, ветроенергийни паркове в Австрия, Бразилия и Перу, водноелектрически централи в Армения. Част от проектите на компанията отдавна са заложили на иновативен подход в разработването на успешна стратегия - едновременно щадяща за природата и ефективна за потребителите и бизнеса. Един от най-интересните проекти на "КонтурГлобал" е в Африка, в езерото Киву, където компанията произвежда електроенергия от биогаз.

Разположено на границата между Демократична република Конго и Руанда, езерото е едно от най-големите в Африка и деветото най-дълбоко в света. Освен това и едно от най-опасните. На дъното на Киву има залежи от газ, достатъчен да захранва Руанда с електроенергия през следващите 50 години .... или потенциално да отрови многохилядното население, обитаващо близкия район.

"Въглеродният диоксид навлиза в езерото от околните вулкани през вулканичната скала на дъното на Киву, където бактериите превръщат част от него в метан", обяснява инж. Атанас Деянов от младия международен екип на компанията. "В обикновените езера този газ би се разпръснал бавно в атмосферата, в Киву обаче е възпрепятстван - над него има слой вода, богата на минерали и с висока плътност, и целият газ остава под налягане на дъното. Учените смятат, че на всеки 1000 години се стига до изригване на вредни газове, които може да са смъртоносни".

снимка: КонтурГлобал

В опасната природа на езерото, "КонтурГлобал" съзира неоползотворени възможности. Компанията стартира проекта Кивуват (KivuWatt) - интегрирана база за извличане и производство на метан и 25-мегаватова електроцентрала, въведена в експлоатация в края на 2015 г. Метанът се извлича от 350 м. дълбочина на баржа, разположена 13 км навътре в езерото. Помпите на съоръжението издърпват от дъното вода, наситена с газ. При излизането на повърхността, водата и газът се разделят по естествен път. Полученият газ, с концентрация на метан от около 20%, преминава през процес на отделяне на въглеродния диоксид от метана. С цел да не бъде нарушен деликатният баланс във водите на Киву, пречистената вода и голяма част от въглеродния диоксид се връщат в езерото, а вече богатият на метан газ се транспортира по тръба до разположената на брега електроцентрала и се използва за производството на електроенергия. "Процесът наподобява отварянето на бутилка със сода - чрез намаляване на концентрацията на газ всъщност езерото става по-безопасно. Освен това, благодарение на Кивуват, хората живеещи в района наоколо, вече имат нормално електрозахранване", разказва маг. инж. Деянов.

Предполага се, че ако газовете по дъното на Киву не се извличат, тяхното натрупване може да достигне преломна точка и изригване, особено в случай на значима вулканична или сеизмична дейност. Освен Киву, в света има само две други подобни "експлодиращи езера" - Ниос и Монун в Камерун. През 1986 г. в езерото Ниос свлачище предизвиква изригване на газ и само за минути задушава 1700 души и 3500 животни в радиус от 25 км. За разлика от двете езера в Камерун, които се намират в рядко населени селски райони, Киву е с много по-голям размер и около него живеят над два милиона души.

Проектът Кивуват е уникален в световен мащаб и в момента осигурява близо 30% от годишното потребление на електроенергия в Руанда. Сигурното и достъпно електричество идва и с допълнително атрактивни постижения - с въвеждането в експлоатация на Кивуват, въглеродните емисии на енергийния сектор на Руанда са намалени с 44%. "КонтурГлобал" разглежда възможността да увеличи капацитета на съоръжението до 100 мегавата, подсигурявайки така нужното електричество за развитието на тази част от Африка. Учените смятат, че само с Кивуват ще отнеме години натрупаният метан по дъното на езерото Киву да бъде намален до безопасни нива. Но проектът е крачка в правилната посока и това е разпознато от международната общност - компанията е удостоена с наградата за 2011 г. на Euromoney Project Finance magazine за сделка на годината в сектор "Енергетика" за Африка.

Опитът на "КонтурГлобал" в разработването на иновативни проекти безспорно може да бъде полезен и в енергийния преход и у нас. Предстои да се вземат решения за развитието на българската енергетика, които да са съобразени както с климатичните цели, така и с енергийната сигурност и наличието на достъпна енергия за всички потребители. България е в добра позиция с потенциала си за нови мощности от възобновяеми източници и наличните си базови мощности, включително и в комплекса "Марица Изток", за осъществяването на плавен и предвидим преход. Доказаните способности на международните инвеститори и отличната експертиза на местните професионалисти и високвалифициран международен екип, съчетани с благоприятни предвидими условия, които да бъдат създадени в активно сътрудничество с институциите, са правилната рецепта за устойчиво развитие на целия енергиен сектор.

 

* съдържание на КонтурГлобал