Пазарното обединения в сегмента "ден напред" на гръцка граница на електроенергийните пазари между Гърция и България от момента на осъществяване през месец май досега е подложено на нападки. Нещо повече, смята се, че то е в основата на по-високите цени на електроенергията, търгувана в този сегмент на Българската независима електроенергийна борса (БНЕБ). Твърдението е, че първо е трябвало да се осъществи пазарното обединение с Румъния.

В същото време сякаш се пренебрегва факта, че по-високи цени се наблюдават и на електроенергийните борси в Румъния и Унгария, които също осъществиха наскоро пазарно обединение в този сегмент. За пример с ден за доставка 27 август цената там е с 5 евро по-висока, а такава разлика се наблюдава не за пръв път. От тази гледна точка твърдението за влиянието на българо-гръцкото пазарно обединение върху ценовите нива в сегмента "ден напред" на БНЕБ изглежда пресилено.

"По отношение на пазарните обединения трябва да се има предвид, че там спазваме определени изисквания от страна на ЕК и по-специално на главна дирекция "Енергетика", свързана с пазарите Имаше и има стъпки, които трябваше да се предприемат от борсовите и електроенергийните системни оператори. Във времето се получи така, че обединението с Гърция изпревари това с Румъния по простата причина, че колегите от Румъния и Унгария се забавиха с тяхното обединение. Технически не бяха готови", коментира за 3eNews бившият заместник-министър на енергетиката и настоящ депутат (от ГЕРБ) Жечо Станков.

"В тази връзка самото физическо обединение по-скоро улеснява търговците, отколкото оказва влияние върху цените. Както се вижда и на платформите, към момента с ден за доставка 27 август цената на българска територия е 109.38 евро за МВтч. Същата е и на гръцка територия. Докато на румънска е точно с 5,5 евро по-висока. Казвам, че няма влияние, защото капацитетът на гръцкия и българския пазар е 600 МВт. България винаги е била нетен износител, така че енергията винаги е вървяла от България към Гърция (и други страни от региона)", посочи Станков.

Той уточни, че "от 22 септември започват тестовете с Румъния и времето ще покаже дали през октомври месец ще е възможно обединение" и на румънска граница.

3e-news.net