След като два дни Официалната държавна измервателна станция, която мери показателите на атмосферния въздух в Димитровград, не отчиташе данните за серен диоксид, днес заработи и отчете завишени норми. Превишението е 2 пъти над утвърдените норми. Същите данни бяха измерени и през последните дни от двете чисто нови станции, дарени от ТЕЦ Марица 3.

Въпросът кой замърсява Димитровград тежи с още по-голяма сила, защото досега за виновник се сочеше неработещата от седмица централа.

Данните са публични и достъпни на сайта на Изпълнителната агенция по околна среда www. eea.government.bg, а данните от новите 2 станции могат да бъдат наблюдавани на страницата на Община Димитровград.

Прикрива ли се истинският замърсител зад гърба на ТЕЦ Марица 3 Димитровград? Отчита ли коректни данни остарялата измервателна станция, питат от дружеството. И коментират, че "цената на публичната акция със спиране на ТЕЦ Марица 3 ще бъде платена от работещите и всички нас", защото всеки непроизведен мегават създава дефицит.

Качеството на въздуха в Димитровград остава същото. Само безработните се увеличават с 300, отбелязват от дружеството.