Възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) вече са абсолютно конкурентни на старите фосилни горива. Същото предстои да се случи и с батериите и различни други форми на складиране на енергия, което се оказва основен проблем при ВЕИ източниците.

Това каза министърът на иновациите и растежа Даниел Лорер на международната конференция "Енергийна сигурност и климатични промени: нови измерения след агресията срещу Украйна", предаде БТА. По думите му Европа и България ще субсидират производството на батерии за съхранение на енергия и с повишаването на тяхното производство те ще последват примера на ВЕИ източниците и цените им ще се понижат.

По отношение на нефта и газа Европа не може да се освободи от зависимостта си от Русия достатъчно бързо, смята Лорер. Той подчерта, че България за първи път е заела активна позиция и ЕС ще договаря централно доставките за природен газ от Русия.

Планът за енергийна независимост също започва да става ясен на обществото. "Най-сетне става ясно, че руският газ е опасен и той трябва да бъде заменен", изтъкна министърът. Той отбеляза, че в новия план за възстановяване и устойчивост не е заложено изграждането на газови генератори за електроенергия. За сметка на това времевата рамка за въглищата ще бъде удължена, докато ВЕИ източниците и батериите към тях бъдат изградени на територията на страната.

Иновациите пък са тези, които ще намалят цената на енергията, създадена от ВЕИ източниците. България не прави изключение, коментира Лорер. В министерството се заделят сериозни суми както в плана за възстановяване, така и от идващите оперативни програми, които да подпомогнат малките и средни предприятия да преминат към енергоспестяващи материали. От друга страна ще се финансират и енергийно ефективни проекти. За насърчаване на инвестициите част от важните проекти са в областта за изграждане на мощности за производство на електроенергия както от соларни панели, така и системи за складиране на енергия. Ще се търсят и различни нови технологии, базирани на водорода.