За важните решения в енергийната ни система и за зеления преход в Топлофикация Перник разговаряме с изпълнителния директор на дружеството инженер Чавдар Стойнев.

- Инж. Стойнев, как протичат дейностите по въвеждането в експлоатация на газовите когенератори?

- Всички мероприятия по инсталирането на съоръженията вървят по план. Имахме леко закъснение поради забавени доставки на някои компоненти, но почти наваксахме. Основното, което ще се извърши, е задължителната инспекция от производителя, както и пробите, които ще продължат 1 месец.

- След завършването на този проект върху какво ще се фокусирате? Остава ли подобряването на екологията в основата на Вашата стратегия за развитие?

- Абсолютно. Фокусът ни е насочен към постепенно намаляване на дела на въглищата до пълното им заместване с по-екологични алтернативи. Може би ще Ви прозвучи странно предвид обстоятелствата с невероятните цени на природния газ, но следващата ни инвестиция са още 2 газови когенератора.

- Не Ви ли притесняват цените на природния газ?

- Притесняват ни, надявам се, докато дойде време да го използваме, че кризата ще е преминала.

- Ще има ли увеличение на парното и топлата вода предвид поскъпването на природния газ с 60% само за месец?

- Законът позволява увеличения на цените да се извършват максимум 2 пъти в годината и през определено време. В тази връзка предвид последната промяна, която влезе в сила от 1 юли, следващо изменение на цените може да има най-рано през януари. Независимо от движението на цените в близките месеци, промени в цените на парното и топлата вода няма да има. За съжаление това до голяма степен ощетява дружествата, използващи поскъпващите суровини като природен газ, но е в интерес на гражданите.

- В тази връзка, ако приемем, че Топлофикация Перник използва газ например от октомври, а цената тогава е 400лв/Мвтч, дружеството ще бъде ли ощетено?

- Да, както в момента са ощетени всички дружества, които работят изцяло на природен газ. Повечето от тях нямат друга алтернатива. Прогнозната цена на природния газ в момента е 120 лева, а реалната е почти 300 лева. Всеки може да оцени какъв огромен разход поемат топлофикациите, вместо домакинствата. Но не мислете, че топлофикациите искаме абонатите ни да плащат високи цени. Не е това целта ни.

- А кой тогава трябва да плати?

- При подобни кризи е редно държавата да използва финансови механизми, чрез които да смекчи натиска на цените, както върху производителите, така и върху потребителите. Най-логично е в случая да се компенсират производителите и така няма да възникне необходимост да се натоварват излишно и потребителите. За мен работещо решение е да се определят компенсации за производителите на топлинна и електрическа енергия, които да намалят тежестта на високите цени на горивата. Така няма да се налага да се вдигат и прекомерно цените за потребителите, защото ние като производители ще успеем да балансираме разходите си.

- Ясно е, че Вие защитавате централното отопление. Но нима не е възможно масово преминаване към отопление с електрическа енергия?

- Аз съм реалист. Ако 20 000 абоната на Топлофикация Перник изведнъж започнат да използват климатици, не само че ще направят огромна инвестиция, която едва ли всички могат да си позволят, а електропреносната мрежа буквално ще катастрофира. Електропреносната мрежа в цяла България не е способна да понесе натоварването, ако всички на централно отопление преминат изведнъж на климатици. Със сигурност това не е решение на проблема.