- Инж. Георгиев, като председател на Асоциация на топлофикационните дружества в България, ще ни дадете ли информация за броя и профила на топлофикациите в страната? Разбира се, в контекста на Зелената сделка и това какво им предстои.

- В България в 12 града работят топлофикации, които отопляват стотици хиляди домакинства. Всички заедно произвеждат 11 ТВч топлинна енергия всяка година. Централите в Перник, Русе, Сливен, Габрово и Гълъбово произвеждат енергия от въглища, а в Бургас, Велико Търново, Враца и Плевен работят на природен газ. Всички колеги знаят, че единственото, което им предстои, ако искат дружествата да имат бъдеще, е много работа по премахването на въглищата. За топлофикациите на природен газ е по-лесно за момента, но и природният газ не е "горивото на бъдещето".

- Има топлофикации на 50 години. Какво трябва да предприемат, за да удължат живота си, а и за да отговорят на европейските изисквания?

- За да отговорят на европейските изисквания, особено въглищните централи, трябва да диверсифицират горивата, като внедрят по-екологични, с които да заместят въглищата. Не е лош вариантът и да се обърнат към инвестиции във възобновяеми източници, които да заместват поне част от въглищата по примера на ТЕЦ Бобов Дол. Освен за екологията обаче, трябва да се работи и непрекъснато по разширяване на съществуващата топлопреносна мрежа и подобряване на качеството на услугите.

- Това може ли да се случи бързо?

- Не. Трансформацията е възможна поетапно и чрез намиране на финансиране. Трябва да се гарантира, че трансформацията ще се извърши на допустима цена, както за бизнеса, така и за обществото. Но все още ясно разписана програма за трансформацията на енергийния сектор в България, аз не съм срещал.

- На какво трябва да се заложи за трансформацията?

- Всички проекти и дейности трябва да бъдат в синхрон със стратегическите цели на ЕС за пълна декарбонизация.

- Не смятате ли, че пандемията е една от причините за забавянето?

- Със сигурност многобройните затваряния и сривът на икономиката имат влияние. Желанието на Европейската комисия чрез Механизма за възстановяване и устойчивост да подпомогне преодоляването на тази икономически криза е огромно и ни дава надежда.

- Според Вас сривът на икономиката заради пандемията ли е най-големият проблем за отрасъла в момента?

- Не. Най-големият проблем е, че тон въглеродни емисии днес минава 60 евро. Знаехме, че ще има повишаване, но световните експерти прогнозираха, че през 2030 година въглеродните емисии ще се търгуват на цени от 30 евро за тон. Не сме си и помисляли, че цената им ще нарастне толкова бързо.

Представете си, че днес се нуждате от 5 евро, за да напазарувате за семейството си, а другия месец за същото ще дадете 60 евро, а доходите Ви са същите. В такава ситуация са топлофикациите на въглища в момента и бърз изход няма.