17-11-2017 20-11-2018

Коментари

Колкото е либерален и конкурентен "свободният" пазар на ел. енергия! Сега като мине тръбата през БГ само "БокоИзбраните" ще имат "лични кранчета", я за препродаване на "свободния" пазар, я към някой частен ТЕЦ на заслужил хидроконсултант, който ще бъде модифициран да използва газ.

Либерализация в условията на монопол, означава монополистта да си вдига цените, колкото му е кеф... Така е и с енерготоснабдяване, Топлофикация, водоснабдяване и всички други монополисти.