17-11-2017 20-11-2018

Коментари

Най-продуктивен съм като не работя, а иначе след 16-17ч. съм най продуктивен точно преди да свърши работния ден. За тренировките по същия начин. Снощи съм тренирал в 22:30 до 23:30.. Така че тая статия е пъленш ташак.

Вие питате, аз отговарям. Несъмнено, сутрин съм най-продуктивен. Порцелановият кон едва удържа под напора на готовата продукция. А ако случайно около мен са зейналите усти на местните "работодатели" или авторите на тази статия, мога да увелича продукцията почти двойно!