17-11-2017 20-11-2018

Коментари

РевиЗоро е разработил стратегия да закарат вода от яз. Искър в Бургаско. На свой ред задни-кът му Емил Димитров е разработил стратегия за обезсоляване на черноморска вода и доставката и по тръбопроводи за нуждите на селата около София.

"100 млн. евро имаме по Плана за възстановяване за напоителните системи".