17-11-2017 20-11-2018

Коментари

САП (а и която и да е друга компания) могат да и да станат привлекателни като/ако предложат отдалечена работа и 4 дневна седмица (със коригирано съответно заплащане).