17-11-2017 20-11-2018

Коментари

Хайде да уточним две неща: 1) природният газ е съставен предимно от газ метан, който сам по себе си е парнков газ и то в пъти по-лош парников газ от въглеродният диоксид, всеки теч по пътя от мястото на добиване до мястото на ползване включително, означава изпускане на парников газ. 2) с игарянето на природният газ се отделя в атмосферата вода+въгероден диоксид. Хайде сега пак да си помислим за газификацията: май, май всичко е просто едни хора продават продукция на други хора. И придодният газ е част от проблема с глобалното затопляне, а не е решение.

Съгласен съм, но метан така или иначе се отделя при добива на петрол и трябва да се гори, най-малкото и за това, че е 4-ри пъти пъти по-голям ефект върху парниковия ефект от CO2. Тук идеята е по-скоро да се заменят централите на въглища и битовите потребители на такива горива с газ, за да се реши и проблемът с праховите частици, който в градовете е непосилен. Това е временно решение - 15-20г. Перфектното решение е ток, но ще е нужно време изкопаемите горива да се заменят изцяло. Някой трябва да изгради нови мощности и мрежи, които да пренасят цялата тази енергия, която в момента се пренася като газ, течност или твърдо гориво.

Не им вярвам на тез фирми за газификация.Кандидатсвахме от нашата улица.Искаха определен брой клиенти и пак не стана.

То затова, такъв тип инфраструктура трябва да бъде държавен приоритет, но ние нямаме държава, а и вече гафицирането не е вариант имайки предвид, че трябва да се редуцират емисиите на CO2. Изчисленията показват, че дори и от утре да минат всичи на газ, пак няма да избегнем апокалипсиса ...