17-11-2017 20-11-2018

Коментари

Заглавието на статията е изключително подвеждащо. В проекта на Условия за кандидатстване по процедурата никъде не е конкретизирано, че безвъзмездната финансова помощ ще е само за предприятия на хора с увреждания. Дори няма намек, че ще ползват предимство. Още повече че до днес тече обществено обсъждане и изобщо не е ясно какви промени могат да настъпят в резултат на предложенията и възраженията, на тези, които изпратят на Управляващия орган на ОПИК.

Пак фирмите ще подпомагат, а хората с увреждания да оцеляват с 180 лв. пенсия.