17-11-2017 20-11-2018

Коментари

Растеж и благоденствие в България има само за тези, които "усвояват" еврофондове!!!

Само "Стъкмистика", Растеж - 0 в БГ.

Растеж САМО на банковите сметки на богоибрани граждани в Бълхария. Те това е ...