17-11-2017 20-11-2018

Коментари

ЯВНОТО НЕСЪОТВЕТСТВИЕ МЕЖДУ "приетият от правителството План за действие" и ИЗИСКВАНИЯТА НА ЕЦБ са спирачката която блокира участието ни в ERM II !!! Опита на ЕЦБ да бъде вписана и легитимирана в ЗАКОНА ЗА БНБ среща УПОРИТАТА съпротивата и искането на кабинета, "че докато България не стане част от банковия съюз, Европейският банков надзор няма правомощия върху нашите кредитни институции." НА ПРЕДЕН ПЛАН ИЗЛИЗА НЕЖЕЛАНИЕТО НА УПРАВЛЯВАЩИТЕ и опозиция НИКОЙ ДА НЕ ВЛИЗА В НАШАТА КОЧИНА И ДА НЕ РОВИ В АВГИЕВИТЕ НИ ОБОРИ. Без съмнение ДИСЦИПЛИНИРАЩАТА РОЛЯ на ЕЦБ е НЕЖЕЛАНА. НЕЖЕЛАНО Е И ПРОМЯНАТА НА ТЕКСТОВЕТЕ В ЗАКОНА НА БНБ ВКЛЮЧВАЩИ НАМЕСАТА НА ЕЦБ В БАНКОВАТА СИСТЕМА!!!! ВИЖТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯТ ПРОЕКТ ЗА ПРОМЯНА НА ЗАКОНА НА БНБ! Там и дума не се споменава за ЕЦБ и ЕВРОПЕЙСКО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО! РАЗБИРА СЕ, ЧЕ ПОДОБНО двулично ПОВЕДЕНИЕ ЩЕ НИ ОТВЕДЕ до една писта водеща към скок в безната на хиперинфлацията. КОЛКОТО ПО РАНО СЕ СЪГЛАСИМ С ПРОМЯНА В ЗАКОНА НА БНБ И КОЛКОТО ПО РАНО ДОПУСНЕМ ЕЦБ ДА ИЗВЪРШИ ИЗИСКВАЩИТЕ СЕ В БАНКОВАТА СИСТЕМА РЕФОРМИ ТОЛКОВА ПО БЪРЗО ЩЕ СЕ ОСВОБОДИМ ОТ ОНАЗИ паралелна държава на мафията , която като раково заболяване изсмуква жизнените сили на обществото.