17-11-2017 20-11-2018

Коментари

Брюксел с по-оптимистична прогноза за българската икономика отколкото комунистите, социалистите, местните анархо либерали, тукашните дългоноси демократи, кюстендилските мурви, Славуца Трифонов и неговите сценаристи и т.н.