17-11-2017 20-11-2018

Коментари

най-големият външен дълг в историята на българия

един от най-ниските ни ДЪРЖАВНИ дългове в сравнение с БВП-то на страната.

Защо ли тролското войнство ,,...за България” не удостоява с коментари положителни за България новини?